توافـق نامه

1- محصول دارای ویروس و فایل مخرب نباشد
2- مسئولیت تمام اتفاقاتی که در ارتباط با حساب کاربری برنامه نویس رخ می دهد بر عهده برنامه نویس می باشد
3- پروژه هایی که از نظر محتوایی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است تایید نخواهد شد و در صورت پنهان کاری مسئولیت آن بر عهده برنامه نویس می باشد
4- بارگزاری محصول در ایران لایر مبنی بر پذیرفتن شرایط ایران لایر می باشد!